ŠACHklub Tábor

 

Zobrazit archív aktualit

TIP: Chess Lady 2022

Letní tábor v roce 2011

3. září 2010
Přestože jsme ve fázi, kdy hodnotíme průběh letošního ročníku, ať již z pohledu dětí, rodičů, ale i ze strany vedoucích a pořadatele, začali jsme připravovat Letní tábor 2011!!!
 
První základní informace:
  • Letní tábor bude opět na 14 dní (osvědčilo se to)
  • s největší pravděpodobností bude v našem kraji
  • máme již blokovaná místa, ze kterých budeme vybírat
  • zatím nejvhodnější termín letního tábora je 6. - 20. srpna 2011
  • takže můžete si plánovat dovolené
  • zájem máme i o 1. a 2. týden v srpnu 2011, ale může se to posunout o týden dle místa
  • jako oddíl chceme mít i šachové soustředění na OPEN Říčany, který bude poslední týden v srpnu
  • před letním táborem se budeme snažit o organizování "Příměstského tábora"
Protože chceme zapojit do scénáře i děti, navrhujte na jaké téma udělat letní tábor. Rovněž můžete navrhovat hry pro volný čas.
 
1. 12. 2010
 
Tak jsme odeslali objednávku na ubytování a stravování do rekreačního zařízení Štědronín na dny 6. - 20. srpna 2011. V tomto termínu zde bude probíhat šachové soustředění, včetně zábavy pro děti.
Spaní ve 4 lůžkových chatkách
Učebna pro výuku šachu
Bazén a přehrada Orlík ke koupání
Brzy vydáme propozice, přesto už nyní evidujeme přihlášky.
 
22.1.2011
 
Vydáváme konečně propozice pro letošní ročník.
 
9. 4. 2011
 
Takže se nám rýsuje vedení letního tábora:
Hlavní vedoucí bude opět Andrea Odehnalová
Zástupce a podávání informací na web a fotodokumentaci bude mít na starost Leona Odehnalová
Vedoucí jednotlivých družstev:
Martina Vrbická
Filip Koutník
Jakub Jinda
Martin Šourek
Sportovní referent: Daniel Jungvirt
Zbývá dořešit zdravotíka. Adam možná nebude, končí VŠ, a tak jednáme s dalšími. Je to pro nás dost důležitý post.  
 
Zveřejňujeme aktuální seznam přihlášených a zájemců. Nejmladším účastníkem je zatím Sebastián Mikuláš r. 2005!!! Chodí zatím do školky, ale už se těší a nebojí se být bez maminky 14 dní!!!! Věříme, že řada dalších váhajících dětí a rodičů si řekne, když může Sebík, můžu i já nebo naše ratolest.
 
Byli jsme se podívat na táboře, prostředí krásné, chatky dobré, pozor je tam restaurace a lákadlo pro útratu penízek dětí, výborné koupaliště. Budeme připravovat družstva a rozdělení do chatek. Pokud má někdo požadavky, ať nám je včas sdělí.
 
Připravujeme program jak kulturní, tak sportovní a samozřejmě pro šachisty i šachový. Budou se hrát turnaje na elo a o vyšší výkonnostní třídy, řešitelské soutěže, trénink zahájení a koncovek atd.
Dětem jsme prozradili zatím jedinou akci ato "Bublinovou párty". Máme velké vybavení - vzduchovky, luky, chůdy, beranidla atd. takže děti se jistě vyřádí dostatečně. Plánujeme výlety do okolí, možná i plavbu parníkem.  
 
Seznamy: 24. 6. 2011- aktualizace
Na letním táboře se bude hrát turnaj se zápočtem na Elo, které vyjde potom v září.
Kdo tam může být zařazen? Elisti a hráči 3. vt. Minimálně polovina musí být elistů.
Bude to další velká šance uhrát si brzy elo, což patří k hlavní motivaci hráčů 3.vt.
Seznam se bude doplňovat o další přihlášené zájemce o náš tábor. 
Šachové skupiny v příloze.
 
Už máme doplněný tým o novou zdravotnici - Hanku Vobořilovou studující VOŠ obor zdravotnický záchranář, která pravidelně jezdí jako zdravotnický dozor se záchrankou na motokrosy v Kaplici, Jiníně a Netolicích. Dělala praktikantku na škole přírodě s 1. i 2. stupněm ZŠ. Má kurzy slaňování a záchrany na laně, záchrany
tonoucích a svoz a záchrana zraněných na horách.
 
Tento týden poprvé budeme hlásit počet ubytovaných. Již nám děti (rodiče) píší návrhy na tématiku našeho tábora.  
 
Vybíráme a hlasujeme pro téma tábora:

1)      Šmoulové

2)      Strašidla – dvě nezávislé nabídky

3)      Detektivové

4)      České dějiny – každý by hrál nějakou postavu českých dějin.

5)      Vojáci

6)      Faktor strachu

7)      Člověče nezlob se – 4 různě barevná družstva

8)      Pohádkové bytosti z večerníčků

9)      Peklo

10)   Piráti

11)   Egypt
12)   Filmy
 
 
Hlasování: již 15 účastníků nám zaslalo své hlasy, takže téma na letní tábor je stále otevřené.
Nezapomeňte se do hlasování zapojit, každý má 3 hlasy, které může dát třem tématům.
 
Seznam účastníků je přemístěn do příloh. Přihlásili se nám další zájemci, proto se stále mění složení ubytovaných v chatkách a složení družstev. Těší nás, že máme důvěru od rodičů dětí, které nenavštěvují naše šachové kroužky, ale známe se z jiných akcí.
 
1. 7. 2011
 
Tak se nám už stabilizoval počet přihlášených. Vedení tábora je kompletní včetně dvou zdravotnic. Rozdělení do chatek už je zřejmě rovněž definitivní, proběhly zřejmě poslední změny ve složení družstev pro celotáborovou hru a upravily se skupiny pro šachy. Pouze u začátečníků je to stále otevřené, definitivní rozdělení se provede až na táboře.
 
Děti se mohou těšit na noční hlídky, táboráky i s opékáním vuřtů (u vegetariánů to nahradíme jinou ňamkou), již se připravují hry a soutěže o indicie, družstva budou hádat kam se pojede na výlet v 2. týdnu, řešení hádanky bude v šachové tajemce. 
 
Téma je stále nerozhodnuté, ale jedno téma má náskok o 4 hlasy před dalšími dvěma tématy.
 
16. 7. 2011
 
Tak ukončujeme hlasování o tématu letošního tábora.
 
Téma je - VOJÁCI
 
Věříme, že hlasování bylo zodpovědné, zejména u těch, kteří si toto téma přímo zvolili. Určitě se těší na vojenské prvky - náročné rozcvičky, sportovní výkony, topografii, luštění šifer, fyzickou přípravu, pořádek v osobních věcech (možná skládání věcí do komínků), střelba, určitě se těší na rajóny atd. Určitě připravíme i basu, kam budou vojáci chodit za prohřešky. Přímo pro hlasující tohoto tématu máme připravené překvapení, aby si toho užili. Určitě je nuné mít vhodné oblečení "vojna je vojna, vojna není kojná". Velitelé i velitelky se už cvičí v rozkazech a odjeli na bojové cvičení do Tater, aby získali dobrou fyzičku. Téma si děti zvolily přímo k prostředí ve kterém se budeme nacházet. Tak se už můžete těšit.  
  
 

21. července 2011

Další základní informace pro rodiče:

1)      Mobily – jako každoročně nedoporučujeme, aby děti měly na táboře mobily. Víme, že řada rodičů se tímto řídí, ale pak nám říkají, že kamarád/ka si povídal/a „o blbostech“ s maminkou přes půl hodiny a jejich synovi-dceři to bylo líto, že on si nevzal mobil. K volání budou mít děti možnost využít mobil vedoucího po 20 hodině.

2)      Volání vedoucím na tábor – žádáme, aby rodiče volali vedoucím a dětem po 20 hodině večerní. Neruší se tím program tábora. Největší informační zdroj pro rodiče bude opět náš web – on line informace, kde vás budeme pravidelně denně informovat co se na táboře děje. Pravidelně zde budeme zveřejňovat informace o zdravotním stavu, počasí, jídle a programu tábora. Samozřejmě zajímavé momentky. Rodiče mohou psát na mail: sachklub.tabor@seznam.cz pozdravy pro děti, které budeme předávat vždy na ranním či večerním nástupu.

3)      Návštěvy rodičů rovněž nedoporučujeme, opět to vnímáme jako narušování programu a některým dětem se může začít stýskat.

4)      Klíšťata – zde žádáme rodiče o důkladné poučení dětí, že se musí podřizovat zodpovědně každodenním prohlídkám našich zdravotnic. Prohlídky se budou konat každý den (min. 1x). Nám jde zejména o zdraví dětí – jak říkám: „zmije je méně nebezpečná než nakažené klíště“. Jak bude dítě  něco svědět, okamžitě musí za zdravotnicí, klíště nesmí si rozškrábat.

5)      Doprava – každý se dopravuje na letní tábor a zpět sám. Kdo má zájem o svoz od vlakové zastávky Vlastec (na trase Tábor – Písek), musí nám nahlásit zájem do 3. srpna 2011 (jedná se pouze pro účastníky).

6)      Doprava autem – budeme se snažit o řádné označení vjezdu ne lesní cestu – jinak je to 2. odbočka vlevo po přejezdu mostu u Zvíkovského podhradí . Je to široká lesní cesta – směr na ŠTĚDRONÍN –PLAZY. Cedulky dáme z obou směrů – jak od Milevska, tak od Strakonic.            

 
27. července 2011
Další info:
7) Na táboře budeme při příjezdu vybírat 300,- Kč na 2 výlety (je v tom doprava lodí a autobusem a vstupné). Zbytek doplatí oddíl. U dětí, které jedou než na jeden týden to činí polovinu. Výlety plánujeme na středy.
8) V areálu je bufet, upozorňujeme rodiče na možnou útratu penízek, proto stačí dát dětem je na útratu v době výletu (pohled a něco na památku).
9) Doporučujeme rodičům nevybavovat děti velkým množstvím sladkostí, můžete využít přídělový systém od vedoucích (dát do sáčku se jmenovkou). Rozdávalo by se po obědě nebo dle instrukcí rodičů. Tímto chceme zabránit problémům s konzumací běžné stravy, kdy děti se nají sladkostí, a pak neobědvají nebo nevečeří. Plánujeme využít zkušeností z jiných táborů.
 
3. srpna 2011
Tak tu máme přeci jenom první změnu v počtu účastníků. Onemocněl Petr Knotek, takže budou drobné změny:
- obsazení chatek se nemění
- Petr měl dělat pomocníka vedoucího (Martině), takže na jeho místo nastoupí Jakub Humhal z družstva "A". Další změny v družstvech není zapotřebí dělat.
- Šachové skupiny zůstávají, pouze u skupiny "A" je zatím lichý počet. Takže buď bude někdo stát, nebo ho nahradí vedoucí. Rozhodnutí padne na místě.
 
Snažte se dodržet příjezd mezi 13,00 - 14,00 dříve nám chatky neuvolní. Při vjezdu na lesní cestu budou cedulky - LETNÍ TÁBOR ŠACHY a šipka.
 
Nezapomeňte mít vyplněné Čestné prohlášení rodiče k účasti na LT o zdravotním stavu, léky a kartičky pojištěnce. Při příjezdu přijdete ke stolkům našich zdravotnic a vedoucí, kde to budete odevzdávat a dozvíte se do které chatky Vás umisťujeme.
 
Nikdo se nám dosud nepřihlásil na odvoz na LT ze stanice ČD Vlastec, takže se setkáme přímo na táboře. 
Poslední informace na webu před zahájením LT může být v pátek, pokud Vám budeme chtít ještě něco říci.
Hlavně děti ať mají dobré boty i holinky a teplé oblečení. Toto léto je nějaké divné, ale VOJÁKY to neodradí v jejich boji se svojí odvahou, fyzičkou a budou chtít překonat sami sebe.   
 
 
21.8.2011 Rodiče nám píší:
 
Dobrý den,
tento tábor byl pro syna Jakuba úplně první, takže jsme tímto nadšeni, že dítě z tábora přijelo spokojené, plné zážitků a vlastně, ani se mu domů nechtělo. Takže velká pochvala pro vedoucí, kteří měli připravený nabitý program a byli kamarády dětem, tudíž nebyl čas na nějaký stesk po domově.. Musíme dále pochválit webové stránky neboť byly vtipně napsané a informace, které nám chodily o dětech byly pro mamky útěchou, jak je o děti postaráno. Kuba byl spokojený se všemi hrami, takže pro nás nic negativního.
Zdravíme všechny vedoucí
rodiče Jakuba Sebery
 
Chceme touto cestou poděkovat za krásné zážitky Honzíka na táboře, byl naprosto nadšený, určitě pojedou příští rok oba naši kluci, pokud nám Tom zase neonemocní. Měl prý nejhodnějšího vedoucího z tábora, takže děkujeme i Filipovi, pak také zdravotnici Lenku. Mějte se hezky a brzy určitě na shledanou.
M.Balcárková
 
Honzíkovi se opět líbilo, když jsem se ptala, zda byl lepší loňský tábor nebo letošní, tak se mu líbily oba stejně. Z vedoucích ho nikdo nezlobil, chovali se k němu všichni hezky, nejvíce se mu líbily šachy, šachy a ještě šachy :-). Je to prostě šachový závislák :-) Kromě šachů se mu líbilo hraní fotbalu, tábořiště se mu líbilo více tady a byl nadšen, že pro něho vařili i vegetariánské papání.
Takže ještě jednou děkujeme za tábor, za vedoucí, kteří se o naše dětičky starali i za hezké zážitky, které si děti přivezly domů. Monika Jandová.
 
Dobrý den,
píšu ohlasy na tábor, jak jste k tomu vzyzývali na stánkách. Všechny "naše" děti: Marek  a Michal Kováčovi, Anička Valentová i Julinka Srbová byly na táboře prvně v životě a všem se moc líbilo. Nebylo nic, co by se podle nich dalo zlepšit, taky jim tam moc chutnalo (Na Štědroníně mají nejlepší housky na světě, nejlepší žemlovku a taky moc dobrý kolínka s omáčkou, takový my doma neumíme). Julince se nejvíc ze všeho líbil vedoucí Dan a chtěla by ho zase příští rok. Děti byly opravdu moc spokojené a mají spoustu zážitků. Já moc děkuji jménem celé rodiny za starost a péči všem vedoucím, zdravotníkům a všem jejich pomocníkům.
 Markéta Kováčová

Kalendář akcí na Leden 2022

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Zobrazit všechny akce