ŠACHklub Tábor

 

Zobrazit archív aktualit

TIP: Svatováclavský turnaj 2020 v září - zde více

Krajský přebor mládeže nový termín

  • Místo konání akce: České Budějovice
  • Datum konání akce: 29.05.2021
  • Začátek akce: 29. 05. 2021
  • Konec akce: 29. 05. 2021

Propozice Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2021
Střední škola Polytechnická České Budějovice, Nerudova 59 Kongresový sál

Právo účasti: otevřený turnaj pro všechny zájemce v mládežnických kategoriích
HD8-HD16, všichni účastníci musí být registrováni u ŠSČR
Systém hry: švýcarský systém na 7 kol (u 8 účastníků a méně systém každý
s každým), při spojení dvou kategorií dohromady se vyhodnocuje
každá kategorie zvlášť
Hrací tempo: 2 x 20 minut + 10 vteřin/tah
Ratingování: turnaje budou zaslány na zápočet LOK ČR rapid
Pravidla: hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR platného
od 1.9.2018. Při nepřípustném tahu se nepřidávají 2 minuty.
Hodnocení: systém každý s každým
podle systému Sonneborn-Berger, výsledky vzájemných partií
mezi hráči, o které se jedná, výsledek proti vítězi, dále proti
druhému, třetímu, ..., los
švýcarský systém
výsledky vzájemných partií mezi hráči, o které se jedná, Buchholz
krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, Buchholz,
podle systému Sonneborn-Berger, vícekrát černé, los
Startovné: 50,-Kč
Ceny: první 3 v každém turnaji obdrží poháry, věcné ceny pro všechny
Postupy: krajští přeborníci postupují na MČR v rapid šachu (září 2021)
Organizátor: Šachová univerzita QCC České Budějovice
Ředitel : Jana Havlíčková
Hl.r ozhodčí: Jiří Havlíček, 775 142 262, sachovaskola@qcc.cz
Materiál: zajistí pořadatel
Doprovod: každé dítě musí mít doprovod (rodič, trenér), který za dítě plně
zodpovídá.
Ostatní: přihlášením se na turnaj hráč souhlasí s využitím audiovizuálních
výstupů z akce pro potřeby prezentace pořadatele

Časový harmonogram: Prezence: do 9:00 Zahájení: 9:20 1.kolo: 9:25

Věkové kategorie: HD8: 2013 a mladší HD10: 2012 a 2011 HD12: 2010 a 2009 HD14: 2008 a 2007 HD 16: 2006 a 2005