ŠACHklub Tábor

 

Zobrazit archív aktualit

TIP: Chess Lady 2022

Krajský přebor družstev ml. žáků - nový termín

  • Místo konání akce: České Budějovice
  • Datum konání akce: 30.05.2021
  • Začátek akce: 30.05.2021
  • Konec akce: 30.05.2021

Krajský přebor družstev mladších žáků 2021

Střední škola polytechnická České Budějovice, Nerudova 59 Hrací místnost—Kongresový sál školy. 

Hrací místnost Kongresový sál Střední školy polytechnické, Nerudova 59, České Budějovice
Systém hry: dle počtu přihlášených družstev švýcarský systém nebo každý s každým
Hrací tempo: 2 x 20 minut + 10 vteřin/tah
Ratingování: turnaj bude zaslán na zápočet LOK ČR rapid
Pravidla: hraje se dle Soutěžního řádu ŠSČR platného k 1.9.2018 —prohrává druhý nemožný tah
Při nemožném tahu se nepřidávají 2 minuty.

Složení družstva: Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů
Ke každému zápasu musí nastoupit
a) 4 hráči narození 1. 1. 2009 a mladší
b) chlapec /dívka narozen/a/ 1. 1. 2012 a mladší
c) dívka narozena 1. 1. 2009 a mladší
d) nelze spojit bod c a b. v jednu šachovnici
e) k zápasu může nastoupit v družstvu jeden host či cizinec
f) právo účasti přihlášená družstva z oddílů a šachových kroužků DDM a škol z Jč. kraje.
Doplňkové pravidlo
g) pokud družstvo bude složeno z hráčů roč. 2009 a mladších, ale nebude splňovat
některou z podmínek b a c bude hrát bez nároku na celkové pořadí. 

Hodnocení týmů:3 body za vítězství, 1 bod za remízu, 0 bodů za prohru
Při rovnosti bodů se postupuje podle Soutěžního řádu ŠSČR
dle č.5.3.3. (každý s každým) nebo č.5.3.4. (švýcarský systém)
Startovné: 100,- Kč za tým
Organizátor: Šachová univerzita QCC České Budějovice
Ředitel turnaje: Jana Havlíčková
Hlavní rozhodčí: Jiří Havlíček
Kontakt: 775 142 262, sachovaskola@qcc.cz
Materiál: zajistí pořadatel
Doprovod: každé dítě musí mít doprovod (rodič, trenér), který za dítě plně zodpovídá
Soupisky: Družstva předloží při prezenci - soupiska obsahuje:
Přesný název družstva, Jméno, příjmení a kontakt na vedoucího
družstva (telefon a e-mail).
U všech hráčů – jméno, příjmení, rok narození, označení hráčů
základní sestavy (Z), u neregistrovaných hráčů (N), hostů (H)
a cizinců © potvrzení oddílu či školy nebo kroužku.
Soupiska smí obsahovat max. 10 hráčů, z toho max. 5 hostů.
U registrovaných hráčů - hostů povolení k hostování.
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho Elo ČR nebylo
o více než 300 bodů nižší než Elo kteréhokoliv hráče nasazeného
na soupisce pod ním, a aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než
Elo kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním.
U hráčů bez koeficientu Elo budou za Elo dosazeny hodnoty dle
klasifikačního řádu, tedy, za 3.VT 1250, za 4.VT 1100 a za 5.VT
1000. Výše VT se bere výhradně z databáze ŠSČR.
Pokud je družstvo neúplné, staví se družstvo od 1. šachovnice a
nesmí se vynechat žádná šachovnice.