ŠACHklub Tábor

 

Zobrazit archív aktualit

TIP: Svatováclavský turnaj 2020 v září - zde více

OPEN Tábor 2016

Vďż˝era byl zahďż˝jen FIDE OPEN Tďż˝bor. V hotelu Palcďż˝t se opďż˝t po roce hrajďż˝ ďż˝achy. Ve startovnďż˝ listinďż˝, kde je je 94 hr���, najdete hr��e i naďż˝eho oddďż˝lu. Hrajďż˝ zde: David Hďż˝k, Katka ďż˝ilavďż˝, Jan Rybďż˝n, Dominik ďż˝ustr, Martin ďż˝ustr a Aneďż˝ka ďż˝ilavďż˝. Z turnaje se museli odhlďż˝sit Vďż˝t Rďż˝ta (nemoc), Anna Tďż˝movďż˝ (dohrďż˝la OPEN Liberec a musďż˝ odpo��vat pďż˝ed ME) a jďż˝ (chybďż˝l bych na min. 2 kola, a nechtďż˝l jsem komplikovat turnaj). 

Turnaj mďż˝l drobné zpoďż˝dďż˝nďż˝ z dďż˝vodu nejasnostďż˝ ela u nďż˝kterďż˝ch hr���. Takové chybďż˝ by se poďż˝adatel mďż˝l vyhnout. Ale i z jinďż˝ch turnajďż˝, za��najďż˝cďż˝ch poslednďż˝ den ďż˝i prvnďż˝ den v mďż˝sďż˝ci, vďż˝me, ďż˝e poďż˝adatelé mďż˝vajďż˝ drobné problémy. Li�� se totiďż˝ ela v databďż˝zi FIDE a ďż˝Sďż˝R.
  

Takďż˝e sledujte vďż˝kony jednotlivďż˝ch hr���, zejména naďż˝ich.

OPEN Liberec: 
Na OPEN Liberec Aniďż˝ka Tďż˝movďż˝ skonďż˝ila na 20. mďż˝stďż˝ (nasazenďż˝ 29.), Tentokrďż˝te vďż˝kon trochu pokulhďż˝val. Ale to nenďż˝ problém. Turnaj byl pro nďż˝ trénink. 

Pozv�nka na dal�� akce:
7. srpna - Lipno - ďż˝ivé ďż˝achy. 
20. - 27. srpna - Javorovďż˝ skďż˝la - Letnďż˝ ďż˝achové soustďż˝edďż˝nďż˝ mlďż˝deďż˝e
23.-25. z��� - hotel RELAX Tďż˝bor - Mlďż˝deďż˝ cup 2016 - turnaj pro vďż˝echny vďż˝kové kategorie rozdďż˝len do skupin.