ŠACHklub Tábor

 

Zobrazit archív aktualit

TIP: Čertovské šachy 2021 - turnaj dvojic

Hrajeme spolu 2021

  • Místo konání akce: Plzeň
  • Datum konání akce: 04.09.2021
  • Začátek akce: 04.09.2021
  • Konec akce: 04.09.2021

Šachový klub Líně, z. s. a TJ Sokol Radobyčice pořádají za podpory Městského obvodu Plzeň 3 

Šachový turnaj 

Hrajeme spolu 2021 T

ermín: sobota 04. září 2021 

Místo: Sokolovna Radobyčice, Sportovní 133, Plzeň 301 00


Prezence: v sobotu 04. 09. 2021 v 09:15 h – 09:45 h

Ředitel soutěže: Mgr. Milan Jenč, tel. 602 174 712, e-mail: jencm@seznam.cz

Hlavní rozhodčí: Ing. Jana Šilhavá, tel. 723 749 337, e-mail: janasilhava@seznam.cz

Kategorie: D16 a H16 – nar. v r. 2005 a 2006,

 D14 a H14 – nar. v r. 2007 a 2008,

 D12 a H12 – nar. v r. 2009 a 2010,

 D10 a H10 – nar. v r. 2011 a 2012,

D8 a H8 – nar. v r. 2013 a ml.

 Mladší mohou startovat v kategorii starších, dívky v soutěžích chlapců

 (nutno závazně sdělit při prezenci).

Právo účasti: mohou startovat všichni zájemci splňující věkové podmínky bez ohledu na

 výkonnost či oddílovou příslušnost (i neregistrovaní)

Startovné: 60 Kč / 2 €

Systém hry: dva samostatné turnaje (mladší – U8-10, starší – U12-16), švýcarský na 7 kol,

 2 x 20 min. + 5 s/tah. Hraje se podle pravidel FIDE a turnaj bude započítán na

 rapid ELO

Přihlášky: Jsme povinni dodržovat anticovidová opatření a včas nahlásit vlastníkovi hrací

místnosti počet účastníků. Prosíme tedy o zaslání přihlášek do středy 1.9.2021

na adresu hl. rozhodčí.

Začátek: zahájení v 10:00 hodin

Závěr: cca v 16:30 hodin

Vyhodnocení: každá kategorie bude vyhodnocena samostatně, o pořadí rozhoduje počet

 bodů; vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná; Buchholz krácený

 o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem; Buchholz, Sonnenborn-

 Berger; vícekrát černé; los,

první tři v každé kategorii obdrží diplomy, medaile a poháry, každý obdrží

drobnou cenu

Hrací materiál: pro všechny účastníky zajistí pořadatel

Anti COVID: dle aktuálních opatření

Občerstvení: bude zajištěno v přilehlé restauraci

Poznámky: v programu nebude přestávka na oběd

pořadatel si vyhrazuje právo úpravy těchto propozic

V Líních 04. 08. 2021

Mgr. Milan Jenč Ing. Jana Šilhavá

ředitel turnaje hlavní rozhodčí