ŠACHklub Tábor

 

Zobrazit archív aktualit

TIP: Mezinárodní velikonoční turnaj 2020 - "O pohár Mistra Jana" 9- - 12. dubna

Šachové školy 2019-20

ŠACHklub Tábor zahájil v novém školním roce 2019 - 20 nábor do šachových škol při základních školách v Táboře.


Šachové školy budou zřízeny:
ZŠ Zborovská Tábor
ZŠ Čekanice Tábor
ZŠ Husova Tábor
ZŠ Mikuláše z Husi Tábor
CZŠ Orbis Pictus Tábor
Dále budou šachové kluby v klubovně ŠACHklubu Tábor
Šachové kroužky povedou trenéři: Z. Vybíral, J. Odehnal, J. Motalík, A. Zlámaná, O. Fuciman, M. Krbúšik. Na přednášky budou zváni i další lektoři a silní hráči, kteří mohou předat své zkušenosti a znalosti mladším.

Šachová soustředění:
ŠACHklub Tábor pro letošní sezónu naplánovat 3 víkendová soustředění (možná jich bude i více) pro zájemce z vlastních řad, ale bude spolupracovat i s KTCM. Akce budou otevřené i pro hráče z jiných oddílů. Již nyní jsou připravené termíny a objednávají se místa konání. Brzy vyjdou propozice.

Šachové školky:
ŠACHklub Tábor opět bude spolupracovat s mateřskými školkami na projektu "Hry s figurkou". Máme v Táboře mateřské školky, které si tento projekt vedou samy za materiální pomoci našeho oddílu, u jiných mateřských školek to organizuje náš oddíl i mimo Tábor.
Akce se připravuje a rozjede se od října 2019.

Šachové akce:
ŠACHklub Tábor tradičně bude pořádat několik velkých akcí:
27.-29. září 2019 - Svatováclavský turnaj 
V prosinci 2019 - Čertovský turnaj dvojic
31. ledna 2020 - Chess Lady (turnaj pouze pro dívky)
9. - 12. dubna 2020 - Velikonoční turnaj

Menší akce zejména pro začátečníky:
Bude 6 turnajů pod názvem PIZZA CUP. Letos v novém formátu. Zvány jsou děti i z okolí.

Tradičně se budeme účastnit krajských akcí:
Velká cena Jč. kraje - 4 turnaje
KP v rapid šachu HD 8-16
KP v praktickém šachu HD 10 - 16
KP družstev mladších žáků roč. 2008 a mladší
KP ligy mládeže o postup do 1. ligy mládeže
KP v bleskové hře

Tradičně se budeme účastnit celostátních akcí:
M-Čech   HD 8 v Mostě - rapid
M-Čech   HD 10 v Mostě - praktický šach
M-Čech   HD 12-16 v Kovářově - praktický šach
M-ČR      HD 8
M-ČR      HD 10-16 
M-ČR      Dvojice pro ročníky 2011 a mladší¨
M-ČR      družstev starších žáků 2005 a mladší  

Tradičně se děti budou účastnit akcí pro dospělé:
1. jihočeská divize
a další akce