ŠACHklub Tábor

 

Zobrazit archív aktualit

TIP: Mezinárodní velikonoční turnaj 2019 - "O pohár Mistra Jana"

Přebor škol

  • Místo konání akce: Veselí nad Lužnicí
  • Datum konání akce: 26.01.2012
  • Začátek akce: 9,00 hod.
  • Konec akce: 15,00 hod.

Každoroční turnaj pro školy. Turnaj 4-čl.družstev v kategorii "A" - pro žáky 1.-5. tříd, "B" - pro žáky 6.-9. tříd (k tomu odpovídající třídy víceletých gymnázií) a kategorie "C"- pro žáky SŠ a SOU. Doporučujeme hráčům našeho oddílu, aby se obrátili na ředitele škol s možností účasti na turnaji. Akce není akcí ŠACHklubu Tábor, proto ji nebudeme pedagogicky zajišťovat. Náš oddíl se bude podílet na organizačním a materiálním zajištění akce, pokud o to bude požádán.
 
Bližší hodnocení:
Ve čtvrtek 26. ledna se konal ve Veselí n. L. další ročník šachového turnaje "Přebor škol čtyřčlenných družstev". Táborské školy opět uspěly. Turnaje se zúčastnilo o něco méně družstev než loni. Letos 51 družstev, loni 56. Bude vždy diléma, zda dělat turnaj v krajském městě (Č. Budějovicích), kam je směrovaná ideálně hromadná doprava nebo zda pořádat konkursy na pořadatele. Letos pořadatel byl z regionu Táborska, proto přibylo proti loňsku více družstev z Táborska, naopak ubyly družstva z Českobudějovicka. Přesto pořadatelům patří dík za zvládnutí akce.
Hned úvodem je nutné konstatovat, že vítězné školy z loňského ročníku svá postavení obhájila. Gymnázium Prachatice vyhrálo kategorii středních škol, Gymnázium PdC Tábor obhájilo vítězství v kategorii 6. - 9. tříd a ZŠ Kubatova Č. Budějovice obhájilo vítězství v kat. 1. - 5. tříd.       
V kategorii "C" (střední školy) získalo Gymnázium PdC Tábor stříbro! Hrálo v sestavě Otradovec, Oulehle, Žilavá a Pikhart. Po letech se opět vyhouplo na "výslunní" a to ještě nehrál Martin Šourek a družstvo bylo posíleno hráčkou Kateřinou Žilavou, která patří do mladší kategorie. Trochu riskantní sestava, ale vyšlo to. Rozhodně pro celostátní finále by se měla výrazněni změnit, v tomto složení by družstvo bojovalo na konci. Naše Kateřina uhrála 5 z 7, což je velmi dobré. Ostatní Táborské školy propadly. Za SPŠ Tábor nastoupil Jan Svoboda. Naopak nemohl nastoupit Petr Knotek, zvláštní povinnost ho vyřadila.
V kategorii "B" (pro žáky 6.- 9.tříd) byla družstva Gymnázia PdC Tábor ještě suverenější. Obsadily 1. a 2. místo. Družstvo "A" hrálo v sestavě: Jandl, Novák, Široký a Troják. A to ještě nehrál Jan Žilavý, který onemocněl. Družstvo "A" bylo hodně silné a výsledky to napovídají - Vojta Jandl 7 bodů ze 7 partií, to samé na 4. šachovnici Ben Troják, na 2. šachovnici Lukáš Novák 6,5/7 a na 3.šachovnici Richard Široký 6/7. Pro celostátní finále se může posílit a určitě může mít ambice na první desítku. Družstvo "B" hrálo v sestavě: Doležalová, Šustr, Vozábal a Kabíček. I zde mohli být další silnější hráči - např. Kváčová, Macek atd., ale z různých důvodů nemohli hrát. V současné době vyprchává síla ZŠ Helsinská Tábor, řada hráčů přešlo na víceleté gymnázium, nebo hráči už jsou na středních školách. Pár let si budou muset počkat. Přesto výsledek Jana Motalíka 5 ze 7 je rovněž dobrý. Této kategorie se nezúčastnilo družstvo ZŠ Husova Tábor v sestavě Jan Rybín, Dan Vlach, Jiří Berka a sourozenci Humhalovi, kteří se před 2 roky dostali do celostátního finále, ale přístup školy je ukázkou, jak se také dá stavět k tomuto sportu. A přiznejme (i podle výsledků turnaje) jaká obrovská škoda to je. Stačí se podívat na sílu družstva na 3.místě, které postupuje a je to bez komentáře. ZŠ Husova by postavila družstvo v průměru o 150 bodů silnější na všech šachovnicích. A to neuvažuji, že by škola mohla postavit ještě družstvo "B". Škoda, škoda, škoda...................  
Ani v kategorii"A" (žáci 1.-5.tříd) se táborské školy neztratily. 6. místo ZŠ Sezimovo Ústí v sestavě Šustr M., Zabloudil, Mašek a Šíma a 8. místo ZŠ Zborovská Tábor v sestavě Tůmová A., Svačina, Jinda, Tůmová M., a Taichman (jeho nezapsali do výsledkové listiny i když hrál) sehráli turnaj dobře. Obě školy budou ve velké části mít stejné sestavy i příště. Maruška Tůmová si uhrála 4.vt. 10. místo obsadilo družstvo ZŠ Husova Tábor, ale tento název bych asi vůbec nepoužíval. Přesnější by bylo družstvo dětí podpořené rodiči, jejichž děti chodí na ZŠ Husovu. Velký dík za účast patří paní Balcárkové, která to zorganizovala. Příjemným překvapením je opět účast CZŠ Orbis Pictus jak v kategorii "A", tak v kat. "B". V této kategorii zahráli dobře M. Šustr a J. Mašek 4,5/7, R.Šíma, A.Tůmová, M.Jinda 4/7 a M.Tůmová 4/6.  
Blahopřejeme všem družstvům z Tábora a Sezimova Ústí, kde většina hráčů je z našeho oddílu. Postupujícím přejeme úspěch v celostátním finále.